Classificacions

Última actualització: 07/12/2016 16:24:44
Equip
31
32
33
42
61
81
82
94
Meta
Total punts
Temps
QUIM
14:13:47
14:13:49
14:13:46
14:13:51
23
316:13:51
PRESI PATIDORS WALKING DEAD
18:54:21
18:43:02
19:06:48
19:14:19
21:25:13
21:24:58
21:24:52
36
PRESI PATIDORS WALKING DEAD
BORROKA
19:46:58
19:47:16
19:47:09
19:47:20
19:48:27
31
321:48:27