Termes i condicions d'utilització dels formularis ubicats a Sportsform.net

Clausula informativa:

Responsable: Identidad: David Figueres Villaró - NIF: 78087419G Dir. postal: C/Ca l'escoda, 9 1-5 Vilanova i la Geltrú, Barcelona Teléfono: 938937426 Correo elect: david.figueres@gmail.com
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en David Figueres Villaró estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.”

¿Què son les Dades Personals?

"Dades personals" és qualsevol informació relativa a una persona física i/o jurídica, identificada o susceptible de ser identificada ("Subjecte de les Dades"). Una persona susceptible de ser identificada és aquella que pot identificar-se per un número d'identificació o un o més elements descriptius de la seva identitat física, fisiològica, mental, econòmica, cultural o social.

¿Com es recopila, utilitza, desvetlla i protegeix la informació?

En alguns casos, SF pot compartir informació que ens hagi facilitat voluntàriament amb els nostres socis d'acord amb contractes confidencials.

No venem ni lloguem Dades Personals recopilades mitjançant aquest lloc, però si que facilitem les dades bàsiques de registre als organitzadors oficials dels Events, que tractaran aquestes segons la legislació de la RGPD que estigui en vigor. SF fa servir un gestor propi com sistema de gestió d'informació de contacte d'usuaris, que permet a SF registrar dades de registre de participantas. Un número limitat d'usuaris autoritzats tindrà accés a la base de dades sempre que la seva feina li ho exigeixi, a fi de cercar informació de qualsevol tipus relativa tant a usuaris com a tercers. Les seves dades seran emmagatzemades posteriorment en un servidor de Evidalia Web, S.L. (amb domicili a C/Iglesia, 84. 46812-Aielo de Malferit (València)) que compleix amb la RGPD. Això significa que SF protegeix informació personal sobre subjectes de dades que rep dels seus usuaris de conformitat amb els requisits de la Llei de protecció de dades.

SF també podrà proporcionar estadístiques globals sobre els visitants dels nostres llocs, com poden ser volum , pautes de tràfic i informació relacionada amb el lloc a tercers acreditats, però aquestes estadístiques no inclouran Dades Personals. SF també podrà lliurar informació en casos especials quan creiem de bona fe que aquesta acció és necessària per: (a) ajustar-nos als requisits legals o complir amb un procediment legal; (b) protegir i defendre els nostres drets o propietats; (c) executar els Terminis i Condicions d'Ús del lloc web; o (d) actuar per protegir els drets dels nostres usuaris o tercers.

Igualment, protegim les nostres Dades Personals utilitzant tècniques estàndard del sector com tallafocs, encriptació, detecció d'instrucció i seguiment del lloc. Desafortunadament, la seguretat de les transmissions de dades a Internet no pot ser garantida al 100%. És per això, malgrat el nostre esforç per protegir les seves Dades Personals, que no podem assegurar o garantir la seguretat de cap de les informacions que ens transmeti o que rebi de part nostra. Això és especialment així per les informacions que ens envia per correu electrònic. No tenim cap forma de protegir aquesta informació fins que arriba a nosaltres o a vosaltres. Un cop rebuda la transmissió, fem tot el possible per garantir la seva seguretat en els nostres servidors. Internament, restringim l'accés a les seves Dades Personals a empleats i col·laboradors que hagin obligatòriament d'accedir a la informació per poder complir amb les obligacions. El número d'aquestes persones és limitat i tots ells estan compromesos amb les nostres polítiques de privacitat. Revisarem els nostres acords de seguretat en qualsevol moment, quan ho considerem adequat.

¿Què son les cookies i com s'utilitzen?

Alguns llocs de SF, com molts d'altres llocs web, utilitzen una tecnologia estàndard anomenada "cookies" per a recopilar informació sobre com s'utilitza el nostre lloc. Les cookies s'han dissenyat per ajudar a l'operador del lloc web a determinar que un usuari concret ha visitat el lloc prèviament i, per tant, guardar i recordar qualsevol preferència que s'hagi establert mentre l'usuari navegava pel lloc. Les cookies son petites sèries de text que els llocs web poden enviar al seu navegador. Les cookies no poden recuperar cap dada del seu disc dur ni obtenir la seva adreça de correu electrònic. Si simplement està navegant per un lloc informatiu de SF, les cookies poden utilitzar-se per identificar el seu navegador com un que ja ha visitat prèviament el lloc.

De la mateixa forma, podem fer ús de cookies basades en la memòria per ajudar en la autentificació de l'usuari de certes aplicacions de la web de SF. Igualment, si és un usuari enregistrat d'un lloc que presta serveis a usuaris de SF (i te ID d'usuari i contrasenya), podem utilitzar cookies per poder subministrar informació personalitzada basada en les preferències que vostè hagi indicat mentre utilitzava el lloc. Té la opció de modificar el seu navegador de forma que accepti totes les cookies, li notifiqui quan s'ha enviat una cookie o rebutgi totes les cookies. No obstant si rebutja totes les cookies, és possible que no pugui utilitzar els serveis de SF que requereixen un enregistrament.

¿Com pot corregir, accedir, actualitzar, modificar i/o oposar-se al processament de les seves Dades Personals?

Té dret a accedir, eliminar, actualitzar, modificar o oposar-se al processament de les seves Dades Personals contactant amb nosaltres a info@sportsform.net

Altres llocs

Els llocs de SF poden contenir enllaços a d'altres llocs, incloent els de col·laboradors nostres. Malgrat que tractem de generar enllaços únicament amb llocs que comparteixin els nostres elevats estàndards i el respecte per la privacitat, no som responsables de les pràctiques de privacitat utilitzades per altres llocs.

Si té alguna pregunta o dubte sobre aquesta declaració, posi's en contacte amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a info@sportsform.net


Termes i condicions d'ús

SF i els seus clients, proporcionen la informació i presten els seus serveis a www.sportsform.net (el "Lloc") en virtut dels termes i condicions següents. En accedir i/o utilitzar el Lloc, vostè accepta aquests termes i condicions.

 1. COPYRIGHT I MARQUES. La informació disponible en o mitjançant aquest lloc, és propietat de SF o els seus concessionaris de llicències si fos el cas, excepte aquella informació que sigui propietat única i exclusivament de l'usuari. La propietat de SF i/o els seus continguts està protegida per les lleis del Copyright, marques, propietat intel·lectual i qualsevol altra que sigui aplicable ara o en el futur. Els usuaris no podran modificar, copiar, distribuir, transmetre, presentar, publicar, vendre, crear treballs derivats, descompilar, realitzar enginyeria inversa, desmontar, utilitzar o reproduir de forma il·lícita cap software, material protegit amb copyright o dret de marca, secret comercial o qualsevol altre ús de qualsevol informació disponible en o mitjançant aquest Lloc amb finalitats comercials, públiques o privadades.
 2. ENLLAÇOS A LLOCS DE TERCERS. Aquest Lloc podrà contenir enllaços que permetin l'accés a d'altres llocs web que no es trobin sota el control de SF. Els enllaços únicament s'ofereixen per conveniència i SF no aprova cap d'aquests llocs. SF no assumeix cap responsabilitat de cap material al que es pugui accedir a d'altres llocs web on s'arribi mitjançant aquest lloc i SF no fa cap manifestació sobre la qualitat dels productes, serveis o informacions continguts en qualsevol d'aquests llocs. Igualment, SF farà tot el possible per assegurar l'exactitud de tota la informació del Lloc. SF no atorga cap garantia sobre l'exactitud de les informacions de tercers.
 3. ENLLAÇOS DEL LLOC PER TERCERS. SF es reserva el dret d'inutilitzar qualsevol enllaç o trama no autoritzat. SF no serà responsable de cap material contingut en altres llocs que incloguin enllaços a aquest Lloc.
 4. ABSÈNCIA DE GARANTÍES. L'ús que es faci d'aquest Lloc correrà pel seu compte i risc. SF farà tot el possible per incloure informació exacta i actualitzada sobre aquest Lloc; no obstant, no atorga cap garantia ni realitza cap manifestació sobre la seva exactitud o integritat. SF afegeix, canvia, millora o actualitza periòdicament la informació i documents del Lloc sense previ avís. SF no assumeix cap responsabilitat per les errades o omissions en el contingut d'aquest lloc.
 5. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT. L'Usuari és l'únic responsable de les infraccions en les que pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del servei SF, quedant SF, exonerada de qualsevol classe de responsabilitat que es pugui derivar per les accions de l'Usuari.
  Qualsevol servei prestat per SF es presta tal i com és, i SF no s'obliga a cap garantia respecte el servei, diferent de les específicament reconegudes per escrit, i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu: que no hagi pèrdua de dades, que el servei sigui ininterromput, segur o lliure d' errades.
  EN CAP CAS SF SERÀ RESPONSABLE PELS DANYS QUE VOSTÈ PUGUI PATIR, INCLOENT QUALSEVOL DANY INDIRECTE, ESPECIAL O EMERGENT (INCLOENT, PERÒ SENSE LIMITAR-SE AL LUCRE CESSANT O DANYS PER LA INTERRUPCIÓ DEL NEGOCI, LA PÈRDUA D'INFORMACIÓ, PROGRAMES O ALTRES DADES) QUE RESULTIN DE L'ACCÉS, ÚS O INCAPACITAT D'ÚS D'AQUEST LLOC O QUE VINGUIN MOTIVATS PER UNA INFRACCIÓ DE SEGURETAT ASSOCIADA AMB LA TRANSMISSIÓ D'INFORMACIÓ MITJANÇANT INTERNET, FINS I TOT SI SF HA ESTAT ADVERTIT SOBRE LA POSSIBILITAT DELS ESMENTATS DANYS.
 6. SEGURETAT. Els danys transmesos a i des dels Llocs de SF estan encriptats per a la protecció de l'Usuari. No obstant, la seguretat de la informació transmesa mitjançant Internet mai pot garantir-se. SF no serà responsable de cap intercepció o interrupció de qualsevol comunicació mitjançant Internet ni de canvis o pèrdues de dades. L' usuari serà responsable de mantenir la seguretat de qualsevol contrasenya, ID d'usuari o altres formes d'autenticació necessària per la obtenció d'accés a àrees de seguretat o protegides amb contrasenya dels Llocs de SF. A fi i efecte de protegir-lo a vostè i a les seves dades, SF podrà suspendre el seu ús d'un Lloc d'usuari, sense previ avís, mentre es realitza la investigació, si se sospita d'una infracció de seguretat. En aquest cas, SF l'hi informarà immediatament per escrit.
 7. ACCÉS A ÀREES SEGURES/PROTEGIDES AMB CONTRASENYA. L'accés i ús d'àrees segures i/o protegides amb contrasenya del Lloc està restringit només als usuaris autoritzats. L'accés no autoritzat a aquestes àrees està prohibit i pot comportar la incoacció d'accions penals.
 8. DADES DE REGISTRE. De les dades de registre utilitzades per a cada tipus activitat s'utilitzarà el Nom i Cognoms, l´Equip, la categoria i el tipus d'activitat on s'ha fet el registre per mostrar en un llistat públic consultable per tothom a través d'un enllàs situat a la Web de l´organitzador de l´event i que enllaçarà a una pàgina specífica de SF. TOTES les dades de registre seran enviades als organitzadors de la cursa, per tal de poder tramitar assegurances de dia (si s'escau), crear llistats i classificacions.
 9. REGISTRE I PRIVACITAT. En enregistrar-se en el servei SF, l'usuari estarà autoritzant expressament a SF, el tractament automatitzat de les dades facilitades per l'usuari del servei.
  Tota la informació facilitada per part de l'usuari i tota la informació obtinguda a partir de l'ús s'utilitzarà única i exclusivament per proveir el servei SF i de l'entitat que Organitza l'Activitat. Part del servei SF pot incloure mostrar publicitat contextual a l'usuari o enviar-li-la per e-mail, en tot cas s'intentarà guardar la privacitat dels usuaris al màxim. En utilitzar SF guardem certa informació sobre el seu ús, tal i com el número d'autenticacions, opcions més fetes servir, temps d'ús, fitxers log d'accés i d'errades. (incloent IP, la data, la pàgina sol·licitada i el navegador des d'on s'accedeix). Aquesta informació s'incorporarà a un fitxer degudament notificat i inscrit conforme a la normativa vigent en el Registre General de la Agencia corresponent de Protecció de Dades.
  Aquesta informació s'usarà a SF per tractar de millorar el nostre servei. En enregistrar-te a SF dones permís per rebre avisos i informació relativa a noves funcionalitats o incidències del servei, existents o futures creades per SF.
  Si en algun moment, com usuari, desitges exercir els Drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició, pots dirigir-te per escrit a: info@sportsform.net
 10. CESSAMENT DEL SERVEI. En qualsevol moment l'usuari pot finalitzar l'ús del servei, SF ofereix la opció de donar de baixa el seu compte. SF pot enllestir, en qualsevol moment, la relació amb l'usuari si aquest incompleix la present llicència d'ús, si fa un mal ús del servei SF, si l'usuari està inactiu per més de 90 dies, o perquè SF deixi de ser un servei econòmicament viable.