Classificacions mixta puntuable per la lliga 2016

Cognoms, nom
Cubelles
Lluís Barrera
S. P. Riudebitlles
Faronit
Moonlight
The wild boar
Canyelles Haglöfs
AZ-orientació
Vallmoranta
PUNTS LLIGA**
1. FERRATER GóMEZ, MARTA
84,06
78,95
98,54
100
88,07
89,51
79,31
66,67
460,18
2. RODRíGUEZ RODRíGUEZ, DANIEL
84,06
78,95
98,54
100
88,07
89,51
79,31
66,67
460,18
3. GIMENEZ RIOS, NEUS
61,29
100
85,28
87,41
89,66
68,89
431,24
4. PRIETO ARTIGAS, ISRAEL
61,29
100
85,28
87,41
89,66
68,89
431,24
5. MAURI COSTA, DANIEL
69,57
85,96
80,29
76,30
51,22
76,72
68,15
388,84
6. ANDREU TORIBIO, VANESSA
69,57
85,96
80,29
76,30
51,22
76,72
68,15
388,84
7. MARTÍNEZ INGLÉS , OLGA
78,83
75,18
58,06
54,01
60,14
83,62
74,81
372,58
8. MARTÍNEZ DOMINGO , JORDI
78,83
75,18
58,06
54,01
60,14
83,62
355,83
9. ABAD OSUNA, SANDRA
57,97
49,12
47,45
25,81
21,74
43,36
57,76
42,81
255,66
10. GALLEGO CUESTA, VICTOR
57,97
49,12
47,45
25,81
21,74
43,36
57,76
255,66
11. CASANOVAS JIMENEZ, XAVIER
57,97
49,12
47,45
25,81
43,36
57,76
42,81
255,66
* Organitzador de la cursa. Els punts son la mitja de puntuació de les altres curses.
**Càlcul dels punts de la Lliga: 5 millors puntuacions i participar com a mínim a 6 curses.