Classificacions masculina puntuable per la lliga 2017

Cognoms, nom
Cubelles
Moonlight
Lluís Barrera
S. P. Riudebitlles
Faronit
The wild boar
AZ-orientació
Bonesvalls Haglöfs
Vallmoranta
PUNTS LLIGA**
1. DEL RIO FERNANDEZ, JOAQUIN
96,69
100
83,75
100
100
100
91,37
100
500
2. PALAU TORRAS, JAUME
78,81
100
85,42
86
100
88,30
459,72
3. ARNAN ESTEVE, ÒSCAR
66,23
61,01
80
80,25
44,44
70
71,22
80
54,97
381,47
4. ARNAN ESTEVE, JORDI
61,01
80
80,25
44,44
70
71,22
80
54,97
381,47
5. RIERA NOT, JOSDEP
70,18
68,55
85,99
67,36
45
89,29
64,33
381,37
6. TORBELLINO NIETO, OSCAR
64*
71,25
67,52
60,42
58
66,91
74,29
49,63
343,97
7. PARRA RODRIGUEZ, MIGUEL ÀNGEL
64*
71,25
67,52
60,42
58
66,91
74,29
49,63
343,97
8. ROMEU AMAT, JOSEP MARIA
74,17
52,83
65,18*
56,83
74,23
67,84
338,25
9. MARTí CASADO, PERE MARTí
86,09
56,25
63,06
35,40
65
66,67
337,07
10. GONZALEZ OLIVELLA, CARLOS
66,89
71,07
53,75
61,15
61,81
58,27
73,57
334,49
11. GONZALEZ OLIVELLA, JORDI
66,89
71,07
53,75
61,15
61,81
58,27
319,19
12. JUNQUé VàZQUEZ , TONI
52,83
62,93*
56,83
74,23
67,84
314,66
13. NAVALES JIMÉNEZ, JAVIER
72,85
33,96
57,50
45,86
57,64
41,73
25
64,91
298,76
14. MORENO VILLANUEVA, JORDI
72,85
57,50
45,86
57,64
41,73
25
64,91
298,76
15. GINES PUERTAS, JORDI
68,87
55
54,78
54
64,29
296,94
16. CATEURA SABRí, JORDI
52,78
40,85
58,99
71,43
66,08
290,13
17. HILL MONTANER, FRANSCESC XAVIER
70,20
56,60
57,55
18,57
47,37
250,29
18. SOLER SERRANO, DAVID
38,36
42,04
36,81
44,60
39,29
201,10
19. GIRALDO VAZQUEZ, MELQUIADES
34,44
38,99
36,25
40,66
32,64
41
30,91
31,43
34,49
191,39
20. ROMERO VALERO, ROBERTO
34,37
36,48
33,75
38,86
21,57
41,43
184,89
21. REVUELTA ESTEVE, ÀNGEL
34,37
33,75
21,58
35,71
46,78
172,19
22. RUIZ CARRERAS, XAVIER
34,25
37,11
27,50
30,57
32,64
29,50
164,07
* Organitzador de la cursa. Els punts son la mitja de puntuació de les altres curses.
**Càlcul dels punts de la Lliga: 5 millors puntuacions i participar com a mínim a 5 curses.